Der er plads til 9 beboere på bostedet i paragraf 107. Målgruppen er mobile udviklingshæmmede med udviklingspotentiale til en mere selvstændig tilværelse på sigt.

Beboerne bo-træner ud fra individuelle handle- og udviklingsplaner. Beboerne kan have en skemalagt fast ugentlig rengøring og/eller maddag.

Vi vægter ”den hjemlige følelse” højt på bostedet. Vi vil gerne opleves, mere som hjem end institution.

Vi tilbyder en masse spændende oplevelser, i en kultur der har særligt fokus på beboernes sociale sammenspil og generelle udviklingsmuligheder.

Grandbos fundament bygger på et menneskesyn, hvor alle mennesker har krav på og retten til at bestemme over eget liv.

Vores pædagogiske opgave er derfor at støtte og vejlede de unge mennesker i deres valg og rådgive i forhold til hvilken indflydelse, det vil få.

Støtte i hverdagen tilpasses på Grandbo den enkelte beboers ressourcer, forudsætninger, kompetencer, færdigheder og behov.

Vi fik LEV Holbæk’s Handicppris 2015, for et ekstraordinære indsats for unge udviklingshæmmede mennesker.

På Grandbo arbejdes der med beboerindflydelse som den primære drivkraft

Beboernes rettigheder sikres på Grandbo gennem servicelovens lovkrav.

Fremtidige oplevelser.
Vi er Hjemme Covid-19.
Juli
Grandbo Ferien.

I år går Rejsen til KOS.