Privatlivspolitik

COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR GRANDBO

Grandbo er som dataansvarlig forpligtet til, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 13, at give dig en række oplysninger i forbindelse med, at Grandbo behandler personoplysninger om dig.

Når du besøger vores hjemmeside indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

DATAANSVARLIG

Grandbo er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.

Kontaktpersonen vedrørende databeskyttelse på Grandbo er Ken Just.

Kontaktoplysninger: Ken Just.

Adresse: Roskildevej 236, 4300 Holbæk

CVR-nr.: 33 12 53 99

Telefonnummer: 60 44 32 34

Mail: ken@Grandbo.dk

Website: www.Grandbo.dk

INDSAMLING AF OPLYSNINGER PÅ HJEMMESIDE

Vi indsamler ingen oplysninger på førnævnte hjemmeside. Derfor er data heller ikke lagret i forbindelse hermed.

COOKIE-POLITIK

Hvad er en cookie?

En cookie er en datafil, som den hjemmeside, du besøger, gemmer på din computer, tablet eller smartphone, når du besøger en hjemmeside. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere, din færd på hjemmesiden.

Ofte gemmes der også cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden (tredjeparts-cookies). Det kan være cookies med almindeligt indhold, men også analyseværktøjer og indlejrede kommentarfelter.

Grandbos brug af cookies:

DINE RETTIGHEDER

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Grandbos behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Grandbo.

Du har følgende rettigheder:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Grandbo behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Grandbos almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Grandbo fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Grandbos ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på www.datatilsynet.dk.

KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Grandbo behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.