Vores målgruppe

Fælles kommer vi " længste "

Bostedet Grandbo er et botilbud for borgere med udviklingshæmning og/eller udviklingsforstyrrelser. Botilbuddet er et § 107, hvilket betyder, at det er et midlertidigt botræningsophold. Borgerne er mellem 18–35 på indflytningstidspunktet. De har fået tilkendt førtidspension eller er på kontanthjælp. Borgerne på Grandbo har brug for fysisk og/eller verbal støtte, motivation og vejledning til at mestre eget liv. Dette i forskellig grad, da borgernes handicap, funktionsevne og udviklingspotentiale kommer til udtryk på forskellig vis. Dette kommer ligeledes til udtryk i borgernes beskæftigelses- og aktivitetstilbud, som kan være meget forskelligartede og med forskelligt indhold og formål. Bostedet vigtigst formål er, at yde borgerne den støtte og vejledning, som den enkelte borger har behov for til at udvikle strategier og metoder for såvel social interaktion som praktiske opgaver i hverdagen, med fokus på borgerens ret til eget liv og livsførelse, med størst mulig selvstændighed og selvhjulpenhed. Da der ikke er personalemæssig døgndækning, forventes borgeren at have kompetencer til en vis grad af selvstændighed.

Vores faglige målsætning

Sig det med Humor er vores " motto"

Vi vægter sociale aktiviteter og relationer højt. Borgernes byder ofte deres nærmeste pårørende eller venner velkomne. Der skal være plads til fornøjelse med pårørende og venner, såsom festlige sammenkomster, traditioner, aktiviteter/ture eller hjemlige hyggestunder. Et indholdsrigt liv skaber tilfredsstillende livskvalitet og danner grobund for motiveret læring på alle niveauer. At bibeholde den gode stemning på bostedet er derfor højt prioriteret og gør udførelsen af praktiske daglige gøremål lettere for borgerne. Det skal være et trygt og hyggeligt sted at bo på Grandbo med plads til udfoldelse og medbestemmelse for alle borgere. Uddannelse og beskæftigelse er en vigtig del af udviklingen af kompetencer og muligheden for på sigt at bo et sted med mindre støtte i hverdagen. Desuden tror vi på, at beskæftigelse er med til at danne en del af borgers selvbillede. Vi prioriterer derfor højt, at samarbejde med borgernes uddannelses- eller beskæftigelsessteder og i tilfælde af, at borgeren ikke har et tilbud, understøtter vi processen i at finde et egnet sted.

Samarbejdsrelationer

Udvikling for den enkelte borger er i fokus

Vi deltager i møder med beskæftigelsestilbud, arbejdspladser, skoler og øvrige samarbejdspartnere. Personalet afholder efter behov og ønske fra borgeren, møde med arbejdspartnere og borgeren, for at sikre størst muligt samarbejde til gavn for borgerens trivsel og udvikling. Vi har tæt kontakt til forældre og pårørende i form af en åben kultur, hvor der ofte er besøg af pårørende. Vi har jævnligt telefonisk kontakt og afholder flere årlige arrangementer, hvor borgerne og deres pårørende deltager. Udover dette inviteres forældre til informationsaftener på Grandbo. Vi er i vores samarbejde med forældre og øvrige pårørende opmærksomme på borgerens rettigheder. Det betyder, at vi ikke oplyser om noget konkret uden borgeren ønsker eller accept heraf. Vi deltager aktivt i fællesarrangementer udenfor bostedet som for eksempel i “Brefo” og “Holbæk handicap idræt”, som er foreninger for udviklingshæmmede. Vi sikrer, at borgerne kan komme til og fra arrangementer og introducerer nye borgere i tilbuddet. Hvis borgeren ønsker det, benytter vi CSU’s specialundervisning på aftenskole, hvor vi ligeledes følger og introducer nye borgere. Vi samarbejder med praktiserende læger, tandlæger, hospitaler og lign. om de særlige hensyn, der kan være behov for til borgerne ved konsultationer, behandlinger mv. Vi følger også borgeren til disse instanser ved behov for dette. Desuden samarbejder vi med en seksualvejleder, som hyres ved behov. Borgerne tilbydes derudover følgeskab af personale, vejledning og transport til diverse andre aktiviteter såsom sport, festivaller, fritidsinteresser og andre sociale arrangementer udenfor bostedet. Den konkrete indsats vurdere ud fra borgerens individuelle behov og ønsker.

Beliggenhed

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed ..

Ejendommen ligger i udkanten af Holbæk by. Der er ca en kilometer til byskiltet. Ejendommen ligger ved siden af kirken og gadekæret i Ll. Grandløse. Her er en skøn stor have, dejlig charmerende gårdsplads og beliggenhed ud til åbne marker. Der er 1500 meter til Holbæks Socialt Arbejdsmarkeds Center og Center For Specialundervisning og indkøbsmuligheder. Cykelafstanden til byens centrum er ca 3 km. Busstop sted ligger 5 minutters gang herfra og 2 min i bil til motorvej mod kbh.

Nyrenoveret landejendom på 1012 kvm. De 650 kvadratmeter beboelse er fordelt på 9 værelser fra 16-35kvm og 362 kvm på øvrige arealer, såsom køkken/alrum, fælles tv-stuer. Entrer, kontor, bryggers/vaskerum og 4 badeværelser hvoraf de 2 er nye. På bostedet er der desuden stor garage med plads til cykler, aktivitetshus der også bruges til fester og fælles hygge, værksted, terrasser til værelserne, gårdanlæg samt stor græsplæne med bålsted, petanquebane mm.