Ny Hjemmeside Under opbygning.

Vi er et bosted for unge mennesker, hvor ungdomslivet og den sociale træning er i højsæde, de unge mennesker er i høj grad med til at præge bostedets kultur og har indflydelse på fællesskabet samt hvad dagligdag og aktiviteter kan indeholde.

Bostedet Grandbo er et privat botilbud §107

Grandbos fundament bygger på et menneskesyn, hvor alle
mennesker har krav på og retten til at bestemme over eget liv.
Vores pædagogiske opgave er derfor at støtte og vejlede de
unge mennesker i deres valg og rådgive i forhold til hvilken
indflydelse, det vil få.
Vi tilbyder et botræningsforløb, hvor de unge udvikles i forhold
til deres individuelle behov. Disse behov og ønsker tages alvorligt
og danner grundlaget for forløbet.
På bostedet vægtes den anerkendende dialog, samarbejde,
samspil, nærvær mellem de unge og personale samt deres
samvær og relationer til pårørende højt. Vi tager udgangspunkt
i de kompetencer, som de unge allerede har, og anvender dem i
udviklingen af nye.

Vi formidler “trygge rammer” og en familiær hverdag for de unge mennesker.


Vi giver muligheder til at skabe sit “eget liv”.


Vi stimulere og udfordre det “unikke” i de unge mennesker. Vi stimulere og udfordre det “unikke” i de unge mennesker.

Vores Værdigrundlag

Målet er at beboeren med særlige behov opnår personlige og sociale kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.


Bostedet Grandbo indbyder altid til socialt samspil, samvær, hygge og fællesskab i de hjemmelige omgivelser.


Vi vil vejlede og støtte beboeren i at udvikle og opnå selvværd. Vi vil vejlede og støtte beboeren i at udvikle og opnå accept af og respekt for fællesskabet.


På Grandbo arbejdes der med beboerindflydelse som den primære drivkraft.


Støtte i hverdagen tilpasses på Grandbo den enkelte beboers ressourcer, forudsætninger, kompetencer, færdigheder og behov.


Beboernes rettigheder sikres på Grandbo gennem servicelovens lovkrav.

Leder, Ken Just

Om Grandbo

Bostedet ligger i Ll Grandløse i udkanten af Holbæk. Her er vi tæt på både natur og byen. Bostedet tilbyder hyggelige moderne og hjemlige rammer samt en parkhave med plads til udeaktiviteter. Vi tilstræber en social kultur med rig mulighed for fællesaktiviteter og oplevelsesture.